Çalışma Saatlerimiz: 08:30 / 18:00

Eğitim & Erasmus Vizesi - İntegral Vize Randevu
ulusal

ALMANYA EĞİTİM / ERASMUS VİZESİ

Erasmus
Eğitim amaçlı yapacağınız bu başvuru türüne göre schengen vizesi c tipi ulusal vize d tipi veya oturum başvurusu gibi işlemlerdir. Almanca olmak suretiyle eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış şekilde sunulmalıdır.

Gerekli Evraklar

 • 1 adet başvuru sahibinin el yazısı ile imzalanmış ikamet yasasının 54. Maddesine göre açıklama yazısı
 • Pasaport
 • Detaylı bir şekilde Almanca veya İngilizce açıklanmış öz geçmiş
 • Çalışmış olduğunuz iş veya öğrenci iseniz öğrenci belgesi
 • Daha önce Almanca kursuna katıldıysanız bunu kanıtlayan belge
 • Bu kurs eğer iş yerinde size katkı sağlayacaksa geçeceğiniz pozisyonu kanıtlayan bir belge ya da işverenin onay yazısı.
 • Bu kursa yapmış olduğunuz başvuruyu ispat eden onay yazısı.
 • Nüfus kayıt belgesi
 • Almanya’da durumunuzun finanse edildiği veya Türkiye’deki gelirinizi ispatlayan belgeler
 • Almanya’da kaldığınız sürece harcamalarınızı nasıl temin edeceğinizi kanıtlayan belge

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.
TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA


Hibeli Erasmus
Almanya, bilim ve araştırmanın uluslararası düzeyde etkin olmasını sağlamak, uzun vadeli ve sürdürülebilir iletişim ağlarının kurulması amacıyla nitelikli yabancı öğrencilerin Alman üniversitelerinde eğitim görmesini hedeflemektedir.
Alman kamu kuruluşunun bursuyla öğrenim görecek yabancı öğrenciler için geçerlidir. Bursiyerler vize işlem ücretinden muaftır.
Bursiyerlerin vize başvurusu için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiş olup, bu belgelerin asılları ile ikişer adet fotokopileri ibraz edilmelidir.

Gerekli Evraklar

 • Türkçe belgeler ise Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir
 • Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu İkamet Yasası’nın 54. maddesine göre gerekli ek belge (başvuru sahibi tarafından imzalanmış)
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Almanya’daki üniversite/yüksekokulun kabul belgesi (fotokopi veya scan çıktısı yeterlidir) Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Nüfus kayıt örneğinde “Düşünceler” bölümünün de eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • SGK’dan yurt dışı sağlık sigortası
 • Bu belgenin ibraz edilemediği durumlarda: Seyahat sağlık sigortası yapıldığına dair belge.
 • Seyahat sağlık sigortası, Almanya’da öğrenci sağlık sigortası (kayıt yaptırırken ibraz edilecek) yaptırılana dek geçerli olmalıdır
 • Öğrenim ve geçim masraflarının nasıl karşılanacağına dair belge

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.
TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA


Tam burs alanlar Burs süresi ve miktarının belirtildiği burs onay belgesi Kısmi burslardan faydalananlar (o Öğrencinin Türkiye’de öğrenim gördüğü üniversiteden alınmış, burs süresi ve miktarının belirtildiği burs onayı o Aylık burs miktarı ile Federal Eğitim Teşvik Yasası’na (BAFöG) göre 720 Avro olarak belirlenmiş asgari aylık burs miktarı arasında eksik kalan meblağın, öğrencinin Almanya’da ikamet ettiği süre boyunca nasıl finanse edileceğine dair belge Bunun için aşağıda belirtilen uygulamalardan biri tercih edilebilir:
1) Ebeveyn tarafından verilen noter tasdikli taahhütname ve Almanca tercümesi. Eksik miktarın öğrenim süresini kapsayacak şekilde, her ay ebeveyn tarafından karşılanacağı, taahhütnamede belirtilmelidir. Ayrıca ebeveynin geliri ve mal varlığına ilişkin belgeler (örnek: Maaş bordrosu, emeklilik belgesi, banka hesap ekstreleri vs.) ibraz edilmelidir. Veya
2) İkamet Yasası’nın 66-68. maddelerine göre Almanya’da Yabancılar Dairesi’nde verilmiş ve taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı bir taahhütname. Üniversite eğitimi gibi uzun vadeli ikametler için verilecek taahhütnameler (garantörün) ödeme gücünün ispat edildiğine dair bir ibare taşımalıdır. (Garantörün) ödeme gücünün inandırıcı olduğu ifadesi yeterli olmamaktadır. Veya
3) Almanya’da bloke hesap hizmeti verilen herhangi bir bankaya teminat ödenmesi Bu hesaba kısmi burs miktarı ile BAFöG uyarınca belirlenmiş burs miktarı arasında eksik kalan meblağın 12 katı tutarında (banka işlem ücretleri dahil değildir) bir miktar ödenmeli, bu miktarın aylık 1/12’si çekilebilir durumda olmalıdır. Almanya’da bloke hesap, yurtdışından da açılabilmektedir. Almanya’da bloke hesap hizmeti veren herhangi bir bankada bloke hesap açtırabilirsiniz.
Türk bilim kurumları bursiyerlerinin, burs onay belgesini sunmaları gerekmektedir.


Hibesiz Erasmus
Almanya, bilim ve araştırmanın uluslararası düzeyde etkin olmasını sağlamak, uzun vadeli ve sürdürülebilir iletişim ağlarının kurulması amacıyla nitelikli yabancı öğrencilerin Alman üniversitelerinde eğitim görmesini hedeflemektedir. Vize işlemleri birkaç hafta sürebileceğinden, başvurunuzu mutlaka yükseköğreniminizin başlamasına yetişecek şekilde, zamanında yapınız.

Gerekli Evraklar

 • Türkçe belgeler ise Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir
 • Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu
 • İkamet Yasası’nın 54. maddesine göre gerekli ek belge
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Motivasyon yazısı
 • Eksiksiz ve ayrıntılı özgeçmiş
 • İlk kez üniversite eğitimine başlayacaksanız: o Lise diploması o Üniversite sınavında (YGS ve LYS) dört yıllık eğitim veren bir dalda yerleştirildiğinizi gösteren LYS Sonuç Belgesi Zaten Türkiye’de üniversite eğitimine devam ediyorsanız: o Güncel öğrenci belgesi o Transkript o Varsa diploma(lar)
 • Gerek görüldüğünde okul veya üniversiteden mezun olduktan sonra yapılan işler hakkında belgeler
 • Almanya’daki üniversiteye başvuru yapıldığını gösterir belge:
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Nüfus kayıt örneğinde “Düşünceler” bölümünün de eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • SGK’dan yurt dışı sağlık sigortası
 • Üniversite öğreniminiz öncesinde Almanya’da yoğunlaştırılmış bir dil kursuna katılmak istediğinizde, buna dair belgeleri de ibraz etmeniz gerekmektedir.
 • Almanya’da öngördüğünüz öğrenim süresi boyunca öğrenim ve geçim masraflarının nasıl karşılanacağına dair belge.
 • Almanya’da bloke hesap, yurt dışından da açılabilmektedir
 • İkamet Yasası’nın 66-68. maddelerine göre Almanya’da Yabancılar Dairesi’nde verilmiş ve taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı bir taahhütname.
 • Üniversite eğitimi gibi uzun süreli ikametler için verilecek taahhütnameler (garantörün) ödeme gücünün ispat edildiğine dair bir ibare taşımalıdır
 • Almanya`ya giriş yapılmasının ardından bir bloke hesabı açılması gerekmektedir

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.
TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA


Dil Eğitimi
Almanya, yabancıların Almanca öğrenmesine büyük önem vermektedir. Bu Bilgi Notu üniversite öğrenimine hazırlık amaçlı olmayan ve süresi 90 günü aşan yoğunlaştırılmış dil kursları için geçerlidir. Bu durumda, dil kursu tamamlandıktan sonra Almanya’dan çıkış yapmak zorundasınız. Yoğunlaştırılmış dil kursu genelde her gün olmak şartıyla, haftada en az 18 saat ders görülmesini gerektirmektedir. Akşam ve hafta sonu kursları yeterli değildir.
Yoğunlaştırılmış dil kursu için vize başvurusunda bulunduğunuzda, aşağıda belirtilen belgelerin aslını ve ikişer adet fotokopilerini ibraz etmeniz gerekmektedir.

Gerekli Evraklar

 • Türkçe belgeler ise Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir
 • Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış 2 adet başvuru formu
 • İkamet Yasasının 54. maddesine göre başvuru sahibinin el yazısıyla imzalanmış 1 adet açıklama yazısı
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Ayrıntılı motivasyon yazısı ve Almanca (veya İngilizce) hazırlanmış aralıksız özgeçmiş
 • Türkiye’de şu anda yaptığınız işe ilişkin belge ve Almancaya tercümesi
 • Yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt yapılmış olduğuna dair dil okulunun teyit yazısı
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Nüfus kayıt örneğinde “Düşünceler” bölümünün de eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • Almanya’da ikametinizin finanse edilmesine ve Türkiye’deki ekonomik durumunuza ilişkin belgeler
 • Almanya’da öngördüğünüz yoğunlaştırılmış dil kursu süresi boyunca masraflarının nasıl karşılanacağına dair belge
 • SGK tarafından verilmiş yurt dışı sağlık sigortası belgesi (Formül A/T 11)

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.
TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

İntegral Vize Randevu Dan.Hiz. Ltd.şti. nin İData,VFS Global, Fahri Konsolosluklarla ve Baş Konsolosluklarla hiçbir bağlantısı yoktur. Randevu ve Danışmanlık Hizmeti veren özel bir firmadır.

Ücretsiz Bilgi ve Destek Hattı

Tüm Vize ve Konsolosluk işlemleriniz için arayabilirsiniz!

0850 241 99 10

RANDEVU FORMU

randevu