Açık Rıza Beyan Metni

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin vize-almanya.com tarafından yasa ve açık rıza beyan formunda yer alan esaslar çerçevesinde toplanmasına, aktarılmasını, kaydedilmesine, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin vize-almanya.com tarafından işlenmesine ilişkin vize-almanya.com tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda detayı yer verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verimin, vize-almanya.com tarafından işlenmesine, sözleşmenin yapılması, ifası, gerekirse hukuki yollara başvurmak amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın zorunlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kişisel Verilerinize duyduğumuz saygı çerçevesinde ön görüşme aşamasında, bu aşamada verilecek hizmetler için gerekli asgari bilgileriniz alınmakta olup, üniversite veya dil okulu seçimi yaptığınız durumda ilgili sözleşmenin imzalanması ile diğer gerekli kişisel verileriniz ilerleyen aşamada alınacak ve ayrıca bir açık rıza metni imzalatılacaktır. Bu aşamada alınan bilgileriniz;

  1. AD-SOYAD,
  2. İKAMET ETTİĞİNİZ ŞEHİR VE DETAYLI ADRES,
  3. TELEFON NUMARASI VE MAİL ADRESİ,
  4. HANGİ PROGRAM VE HANGİ ÜLKE İÇİN YURT DIŞINA GİTMEK İSTEDİĞİNİZ.

Öte yandan tüm kurumlarımızda fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında güvenliğiniz açısından kamera kayıtları alınmaktadır.

vize-almanya.com ile mail üzerinden iletişim kurduğum durumlarda ve internet üzerinden mail olarak yaptığımız yazışmalarda yer alan bilgilerin vize-almanya.com’un kontrolü ve bilgisi disinda elde edilmesi durumunda sorumluluk üstlenmediğini bildiğimi beyan eder ve kabul ederim.

vize-almanya.com tarafından aydınlatma metni haricinde düzenlenmiş onam metnini okudum ve yukarıda yer alan kişisel verilerimin kaydedilmesine ve gerekirse vize-almanya.com markasının franchise verdiği şirketlere, aktarıldığını bildiğimi beyan eder ve bu aktarımı kabul ederim.

×