Çalışma Saatlerimiz: 08:30 / 18:00

Ulusal Vize - İntegral Vize Randevu
ulusal

ALMANYA ULUSAL VİZESİ

ÇALIŞMA (İŞÇİ) VİZESİ
Almanya’dan tarafınıza gönderilecek iş sözleşmesi ile birlikte başvuru yapabilirsiniz.
Çalışılacak olan süre 90 günü aşmayacak ise Schengen Vizesi için başvuru yapılması zorunludur. Vize başvuru formunu Almanca ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. 90 günü aşacak çalışma sürelerinde ise iki adet başvuru formu başvuruda doldurulmalı ve vize bölümüne sunulmalıdır.
Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.
TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA


Gerekli Evraklar

 • Pasaport
 • Başvuru sahibi tarafından İkamet Yasasının 54.maddesi uyarınca doldurulacak ve imzalanacak olan açıklama yazısı
 • 2 vesikalık fotoğraf
 • Kişinin mesleki geçmişi ile ilgili resmi belgeler
 • Kişiye yapılan somut iş teklifi veya kişinin kabul edilen iş başvurusunun kabul edildiğine dair belge gereklidir. Ayrıca bu belgede yapılacak olan işin tanımı, Almanya’da işveren firmanın detaylı bilgileri, çalışma biçimi ve işle ilgili bilgiler, Euro türünde alınacak olan maaşın tutarı da belirtilmelidir.
 • Yabancı diploma ve yanında ANABIN çıktısı
 • Yurt dışından alınan mesleki eğitim belgesi ve bunun tanındığına dair resmi belge
 • Almanya’dan alınacak olan mesleki eğitim belgesi
 • Kişinin yapacağı iş ile ilgili izin verileceğine dair bir onay veya izin belgesi
 • Ticaret sicil kaydı veya kıyaslanabilir belgesi

Ayrıca Almanya’ya giriş yapılan tarihten işe başlanılacak tarihe kadar arada belli bir zaman boşluğu oluşacaktır. Bu zaman boşluğunda geçerli olan Seyahat Sağlık Sigortası belgesi de vize başvurusu yapılırken teslim edilmelidir. Tüm bu belgeler tamamlanarak çalışma vizesi için başvuru gerçekleştirilebilmektedir.


İŞ ARAMA VİZESİ
Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye yerleşmesine büyük önem vermektedir. Almanya’da iş arama amaçlı verilen vizeyle, yükseköğrenim diploması olan yabancılar, Almanya’da en fazla 6 aylığına eğitimlerine uygun bir iş arayabilirler. Almanya’da iş arama amaçlı vize başvurusunda bulunmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen belgelerin aslını ve ikişer adet fotokopilerini ibraz etmeniz gerekmektedir

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

Gerekli Evraklar


 • Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış 2 adet başvuru formu
 • İkamet Yasası’nın 54. maddesine göre başvuru sahibinin el yazısıyla imzalanmış 1 adet açıklama yazısı
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Mesleki gelişimi açıklayan özgeçmiş, karneler, diplomalar vs.
 • İş arama planınızla ilgili bilgilerin bulunduğu motivasyon yazısı (iş sektörü, bölge, planlanan ikamet yeri/konaklama vs.)
 • Eğer varsa: İş arama amaçlı yaptığınız hazırlıkları gösterir belgeler
 • Geçiminizi sağlayabildiğinizi gösteren belge


ERASMUS
Eğitim amaçlı yapacağınız bu başvuru türüne göre schengen vizesi c tipi ulusal vize d tipi veya oturum başvurusu gibi işlemlerdir. Almanca olmak suretiyle eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış şekilde sunulmalıdır.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA


Gerekli Evraklar

 • 1 adet başvuru sahibinin el yazısı ile imzalanmış ikamet yasasının 54. Maddesine göre açıklama yazısı
 • Pasaport
 • Detaylı bir şekilde Almanca veya İngilizce açıklanmış öz geçmiş
 • Çalışmış olduğunuz iş veya öğrenci iseniz öğrenci belgesi
 • Daha önce Almanca kursuna katıldıysanız bunu kanıtlayan belge
 • Bu kurs eğer iş yerinde size katkı sağlayacaksa geçeceğiniz pozisyonu kanıtlayan bir belge ya da işverenin onay yazısı.
 • Bu kursa yapmış olduğunuz başvuruyu ispat eden onay yazısı.
 • Nüfus kayıt belgesi
 • Almanya’da durumunuzun finanse edildiği veya Türkiye’deki gelirinizi ispatlayan belgeler
 • Almanya’da kaldığınız sürece harcamalarınızı nasıl temin edeceğinizi kanıtlayan belge


HİBELİ ERASMUS
Almanya, bilim ve araştırmanın uluslararası düzeyde etkin olmasını sağlamak, uzun vadeli ve sürdürülebilir iletişim ağlarının kurulması amacıyla nitelikli yabancı öğrencilerin Alman üniversitelerinde eğitim görmesini hedeflemektedir.
Alman kamu kuruluşunun bursuyla öğrenim görecek yabancı öğrenciler için geçerlidir. Bursiyerler vize işlem ücretinden muaftır.
Bursiyerlerin vize başvurusu için gerekli olan belgeler aşağıda belirtilmiş olup, bu belgelerin asılları ile ikişer adet fotokopileri ibraz edilmelidir.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA


Gerekli Evraklar

 • Türkçe belgeler ise Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir
 • Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu İkamet Yasası’nın 54. maddesine göre gerekli ek belge (başvuru sahibi tarafından imzalanmış)
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Almanya’daki üniversite/yüksekokulun kabul belgesi (fotokopi veya scan çıktısı yeterlidir) Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Nüfus kayıt örneğinde “Düşünceler” bölümünün de eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • SGK’dan yurt dışı sağlık sigortası
 • Bu belgenin ibraz edilemediği durumlarda: Seyahat sağlık sigortası yapıldığına dair belge.
 • Seyahat sağlık sigortası, Almanya’da öğrenci sağlık sigortası (kayıt yaptırırken ibraz edilecek) yaptırılana dek geçerli olmalıdır
 • Öğrenim ve geçim masraflarının nasıl karşılanacağına dair belge

Tam burs alanlar Burs süresi ve miktarının belirtildiği burs onay belgesi Kısmi burslardan faydalananlar (o Öğrencinin Türkiye’de öğrenim gördüğü üniversiteden alınmış, burs süresi ve miktarının belirtildiği burs onayı o Aylık burs miktarı ile Federal Eğitim Teşvik Yasası’na (BAFöG) göre 720 Avro olarak belirlenmiş asgari aylık burs miktarı arasında eksik kalan meblağın, öğrencinin Almanya’da ikamet ettiği süre boyunca nasıl finanse edileceğine dair belge Bunun için aşağıda belirtilen uygulamalardan biri tercih edilebilir:


1) Ebeveyn tarafından verilen noter tasdikli taahhütname ve Almanca tercümesi. Eksik miktarın öğrenim süresini kapsayacak şekilde, her ay ebeveyn tarafından karşılanacağı, taahhütnamede belirtilmelidir. Ayrıca ebeveynin geliri ve mal varlığına ilişkin belgeler (örnek: Maaş bordrosu, emeklilik belgesi, banka hesap ekstreleri vs.) ibraz edilmelidir. Veya


2) İkamet Yasası’nın 66-68. maddelerine göre Almanya’da Yabancılar Dairesi’nde verilmiş ve taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı bir taahhütname. Üniversite eğitimi gibi uzun vadeli ikametler için verilecek taahhütnameler (garantörün) ödeme gücünün ispat edildiğine dair bir ibare taşımalıdır. (Garantörün) ödeme gücünün inandırıcı olduğu ifadesi yeterli olmamaktadır. Veya


3) Almanya’da bloke hesap hizmeti verilen herhangi bir bankaya teminat ödenmesi Bu hesaba kısmi burs miktarı ile BAFöG uyarınca belirlenmiş burs miktarı arasında eksik kalan meblağın 12 katı tutarında (banka işlem ücretleri dahil değildir) bir miktar ödenmeli, bu miktarın aylık 1/12’si çekilebilir durumda olmalıdır. Almanya’da bloke hesap, yurtdışından da açılabilmektedir. Almanya’da bloke hesap hizmeti veren herhangi bir bankada bloke hesap açtırabilirsiniz.
Türk bilim kurumları bursiyerlerinin, burs onay belgesini sunmaları gerekmektedir.

HİBESİZ ERASMUS
Almanya, bilim ve araştırmanın uluslararası düzeyde etkin olmasını sağlamak, uzun vadeli ve sürdürülebilir iletişim ağlarının kurulması amacıyla nitelikli yabancı öğrencilerin Alman üniversitelerinde eğitim görmesini hedeflemektedir. Vize işlemleri birkaç hafta sürebileceğinden, başvurunuzu mutlaka yükseköğreniminizin başlamasına yetişecek şekilde, zamanında yapınız.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

Gerekli Evraklar

 • Türkçe belgeler ise Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir
 • Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış iki adet başvuru formu
 • İkamet Yasası’nın 54. maddesine göre gerekli ek belge
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Motivasyon yazısı
 • Eksiksiz ve ayrıntılı özgeçmiş
 • İlk kez üniversite eğitimine başlayacaksanız: o Lise diploması o Üniversite sınavında (YGS ve LYS) dört yıllık eğitim veren bir dalda yerleştirildiğinizi gösteren LYS Sonuç Belgesi Zaten Türkiye’de üniversite eğitimine devam ediyorsanız: o Güncel öğrenci belgesi o Transkript o Varsa diploma(lar)
 • Gerek görüldüğünde okul veya üniversiteden mezun olduktan sonra yapılan işler hakkında belgeler
 • Almanya’daki üniversiteye başvuru yapıldığını gösterir belge:
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Nüfus kayıt örneğinde “Düşünceler” bölümünün de eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • SGK’dan yurt dışı sağlık sigortası
 • Üniversite öğreniminiz öncesinde Almanya’da yoğunlaştırılmış bir dil kursuna katılmak istediğinizde, buna dair belgeleri de ibraz etmeniz gerekmektedir.
 • Almanya’da öngördüğünüz öğrenim süresi boyunca öğrenim ve geçim masraflarının nasıl karşılanacağına dair belge.
 • Almanya’da bloke hesap, yurt dışından da açılabilmektedir
 • İkamet Yasası’nın 66-68. maddelerine göre Almanya’da Yabancılar Dairesi’nde verilmiş ve taahhütte bulunanın ödeme gücünün kanıtlandığı bir taahhütname.
 • Üniversite eğitimi gibi uzun süreli ikametler için verilecek taahhütnameler (garantörün) ödeme gücünün ispat edildiğine dair bir ibare taşımalıdır
 • Almanya`ya giriş yapılmasının ardından bir bloke hesabı açılması gerekmektedir

DİL EĞİTİMİ
Almanya, yabancıların Almanca öğrenmesine büyük önem vermektedir. Bu Bilgi Notu üniversite öğrenimine hazırlık amaçlı olmayan ve süresi 90 günü aşan yoğunlaştırılmış dil kursları için geçerlidir. Bu durumda, dil kursu tamamlandıktan sonra Almanya’dan çıkış yapmak zorundasınız. Yoğunlaştırılmış dil kursu genelde her gün olmak şartıyla, haftada en az 18 saat ders görülmesini gerektirmektedir. Akşam ve hafta sonu kursları yeterli değildir.

Yoğunlaştırılmış dil kursu için vize başvurusunda bulunduğunuzda, aşağıda belirtilen belgelerin aslını ve ikişer adet fotokopilerini ibraz etmeniz gerekmektedir.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

Gerekli Evraklar

 • Türkçe belgeler ise Almanca tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir
 • Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış 2 adet başvuru formu
 • İkamet Yasasının 54. maddesine göre başvuru sahibinin el yazısıyla imzalanmış 1 adet açıklama yazısı
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Ayrıntılı motivasyon yazısı ve Almanca (veya İngilizce) hazırlanmış aralıksız özgeçmiş
 • Türkiye’de şu anda yaptığınız işe ilişkin belge ve Almancaya tercümesi
 • Yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt yapılmış olduğuna dair dil okulunun teyit yazısı
 • Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği.
 • Nüfus kayıt örneğinde “Düşünceler” bölümünün de eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir.
 • Almanya’da ikametinizin finanse edilmesine ve Türkiye’deki ekonomik durumunuza ilişkin belgeler
 • Almanya’da öngördüğünüz yoğunlaştırılmış dil kursu süresi boyunca masraflarının nasıl karşılanacağına dair belge
 • SGK tarafından verilmiş yurt dışı sağlık sigortası belgesi (Formül A/T 11)

OTURUM
Almanya’da ikametgâhınızı gösterir belgedir.
Oturum başvuruşu kişilerin şahsen yetkili dış temsilciliklerinden randevulu olarak gerçekleşir.
Tüm başvuru sahipleri başvuru esnasında hazır bulunmalıdır.
Hazırlamanız gereken evraklar başvuru türüne göre değişmektedir.
Bazı durumlar ek olarak seyahat sağlık sigortası ibraz edilmesi gerekmektedir.
Kısa süreli başvurularınıza istinaden (Schengen vizesi) sonuçlanma süresi tahmini 3 Ay’dır.
Yetkili dış temsilcik bazı durumlarda ek evrak talep etmektedir.
Vize başvurusu yapılması gereken durumlarda ise sizden istenilen belgelerle beraber vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

Gerekli Evraklar

 • Almanca olarak doldurulan iki adet vize başvuru formu
 • Oturum Kanunu 54.maddesine uygun şekilde hazırlanmış ve imzalanmış olan güncel pasaport
 • 2adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Pasaportun çalınması veya kaybolması durumunda kayıp tutanağı verilmektedir. Bu tutanağın Almanca tercümesi ve son 3 yıla ait giriş çıkış belgeleri de istenilen belgeler arasındadır.
 • Reşit olmayan kişilerin başvuruları ebeveynleri tarafından gerçekleştirilir.

OTURUM YENİLEME

Karşılaşılabilen sorunlar arasında yer alan ikamet süresinin dolması ya da ikamet belgesinin kaybedilmesi halinde yeniden belge çıkartılması gerekmektedir. Oturma izninin beraberinde olan pasaportun da kaybolması halinde ilk öncelikle yeni pasaport çıkarılması gerekmektedir. Plastik bir kart olarak kullanılan elektronik oturum kartı kaybolduğunda veya çalındığında yeniden çıkarılması önemlidir. Ayrıca süre dolduğunda da aynı işlemin tekrarlanması bir zorunluluktur.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

Gerekli Evraklar

 • Almanca olarak doldurulan iki adet vize başvuru formu
 • Oturum Kanunu 54.maddesine uygun şekilde hazırlanmış ve imzalanmış olan güncel pasaport
 • 2adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • Pasaportun çalınması veya kaybolması durumunda kayıp tutanağı verilmektedir. Bu tutanağın Almanca tercümesi ve son 3 yıla ait giriş çıkış belgeleri de istenilen belgeler arasındadır.
 • Reşit olmayan kişilerin başvuruları ebeveynleri tarafından gerçekleştirilir.

Yabancılar dairesi vize kabulüne dair onay vereceğinden dolayı işlem süresine ilişkin bilgi verilememektedir. Süreci hızlandırmak için ön onay ricasında bulunarak yabancılar dairesine bunu iletebilirsiniz. Ön onay yazısı yancı dairesi tarafından vize bölümüne fakslanması gereken bir belgedir. Ön onay gerçekleşirse 3 gün sonra vize verilebilmektedir.


GERİ DÖNÜŞ VİZESİ
Belli şartlar içinde Almanya’ya dönme imkânı bulunan iki adet grup vardır. Bunlar 15-21 yaş aralığında olanlar ve Almanya’da emekli olanlardır.

15-21 yaş aralığında olan insanlar, Almanya’dan çıktığı tarih içerisinde 5 sene geçmediyse şayet hiçbir sıkıntı çekmeden Almanya’ya dönüş ve oturma iznine sahiptirler. Almanya’da oturan bir yakınının olması mecburi değildir bunun için gerekli şartları yerine getirmesi yeterlidir.

Ülkeden çıkış yapılan tarihin öncesinden itibaren sekiz sene boyunca Almanya’da bulunmak ve orada altı sene boyunca bir okulda okumak yâda diploma sahibi olmak.

Kişinin gelirini sağlamış olması veya bu kişinin masraflarının beş sene boyunca karşılanacağını garantisinin belirtilmesi.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

Gerekli Evraklar

 • Geçerli olan pasaport
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Oturum kanununun 54. Maddesi, 2. Paragrafı ve 8 no’suna kişinin şahsen imzalamış olduğu bildirim.
 • Almanca olmak şartıyla eksiksiz bir şekilde doldurulmuş başvuru kâğıdı
 • Alman oturumunu göstermekte olan pasaport fotokopisi
 • Kişi gelirini çalışarak sağlıyorsa net iş teklifi ya da sözleşmesi.
 • Yaşı reşit olmayan vatandaşların ailesi ya da bir vasi yardımıyla hazırlanmış olan muvafakat namesi gerekirse de velayetini gösteren belge.

MAVİ KART
Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye yerleşmesine büyük önem vermektedir. AB Mavi Kart ”la, yükseköğrenim diploması sahibi yabancılar, Almanya’da eğitimlerine uygun bir işte çalışabilirler.
AB Mavi Kart” için vize başvurusunda bulunmak istiyorsanız, aşağıda belirtilen belgelerin aslını ve ikişer adet fotokopilerini ibraz etmeniz gerekmektedir

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

Gerekli Evraklar

 • Almanca dilinde eksiksiz olarak doldurulmuş ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış 2 adet başvuru formu
 • İkamet Yasası’nın 54. maddesine göre başvuru sahibinin el yazısıyla imzalanmış 1 adet açıklama yazısı
 • Pasaport
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Mesleki gelişimi açıklayan özgeçmiş, karneler, diplomalar vs.
 • Alman yükseköğrenim diploması veya yabancı bir yüksekokulun tanınmış diploması veya Alman yükseköğrenim diplomasıyla kıyaslanabilir bir yabancı yükseköğrenim diploması.
 • Almanya’ya giriş tarihiniz ile işe başlayacağınız tarih arasındaki süreyi kapsayan seyahat sağlık sigortası
 • AB Mavi Kart için belirlenmiş olan maaş sınırlarına ulaşamayan kişiler ve Almanya’daki bir kurum diploması ile kıyaslanabilecek yabancı bir yükseköğretim diplomasına sahip olan kişiler için:
 • ANABIN uygulamasından alınan diplomanın kıyaslanabilir veya denk olduğu veri tabanından sorgulanabilmektedir.
 • Kişi çalışacağı işe yatkın ve bu iş ile ilgili belli bir bilgi birikimine sahip olmalıdır.
 • Mesleki eğitimini tamamlamış olan bireyler bu şartları yerine getirdikleri takdirde bir işte çalışabilirler:
 • Çalışılmak istenen iş Alman Çalışma Ajansının güncel listesinde olmalıdır.
 • Kişinin aldığı mesleki eğitim diplomasının Alman meslek yeterliliğine uygun olup olmadığının tespit edilmiş olması gerekmektedir. Bu tespit belgesi vize başvuru sürecinde de yetkili makamlara sunulmuş olmalıdır.

İŞ AMAÇLI ULUSAL VİZE
Eğer mesleki eğitiminizi Almanya’da bir kurumdan aldıysanız bu eğitim sonrasında Almanya’da bir işte çalışabilirsiniz. Çalışılacak işlerin alınan mesleki eğitimlere uygun olması gerekmektedir. Ayrıca mesleki eğitim süreci en az 2 yıldır. 90 günü aşmayacak şekilde Almanya’da çalışmak isteyen kişilerin Schengen Vizesi için başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuruda gerekli evrakların yanında ikişer adet fotokopisi de yer almalıdır. Eğer 90 günü aşan çalışma süresi için başvuru yapacaksanız Ulusal Vize için başvuru yapmanız gerekmektedir.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA


Gerekli Evraklar

 • Başvuru sahibinin kendisi tarafından hazırlanan ıslak imzalı bir vize başvurusu açıklama yazısı
  Almanca olarak tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulan iki adet başvuru formu
  Pasaport
  2 adet vesikalık fotoğraf
  Kişinin diploma veya özgeçmişinde yer alan eğitim belgeleri
  Mesleki gelişim ile ilgili alınan belgeler
  İş arama için başvuruda bulunacak olan kişinin Aman eğitim kurumlarınca denk sayıla bir yükseköğrenim diplomasına sahip olması ve bu diplomanın kıyaslanması amacıyla ANABIN veritabanında sorgulanması
 • Kişinin kendisine ait olan iş arama planlarını ve düşüncelerini anlatan bir yazı
  Kişinin geçimini sağlayabildiğine dair sunulacak hesap ekstreleri
 • Vize verilmeden önce Seyahat Sağlık Sigortası belgesi teslim edilmelidir.

İş arama amacıyla Almanya’ya gidecek olan bireyler bu süre zarfında çalışamazlar ancak dil kurslarına katılabilirler. Eğer tanınan süre zarfında kişinin mesleki yeterliliğine uygun bir iş bulunabilirse işe başlanabilmektedir ve süre sonuna kadar Almanya’da kalabilirsiniz. Gerekli olan AB Mavi Kart ve oturma izni için Almanya’da başvuru işlemi gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

STAJ YAPACAKLAR
Staj demek, meslek hayatına olumlu katkı sağlayacak bilgileri yerinde öğrenmek ve meslek tecrübesi kazanmak demektir. Bu staj yeriniz Almanya olacaksa; 90 günü aşmayan seyahatlerinizde, Schengen vizesine sahip olmanız gerekmektedir.
90 günü aşan seyahatlerinizde ise, Ulusal vizeye sahip olmanız gereklidir.
Ulusal vize başvurusu için istenilen belgeler, asılları ve 2 adet fotokopileri ile birlikte ibraz edilecektir.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

Gerekli Evraklar

 • 90 günü aşacak seyahatlerde geçerli SGK yurt dışı sağlık belgesi (Formül A/T11). Eğer böyle bir sigortaya dahil değilseniz seyahat sağlık sigortası *
 • Stajı hangi kurum aracılığıyla yapacağına dair belge:
  Türkiye eğitim kurumlarında yükseköğrenim gören 2 sınıf öğrencilerine dönem sonu sunulan staj imkânı: İş Bulma Birimi’nden (ZAV), aracılığını gösteren belgenin aslı ibraz edilecektir.
 • Staj sözleşmesi ((ERASMUS stajyerleri için: “Learning Agreement for Traineeships”eğer staj sözleşmesi henüz ibra edilmemişse,
 • Almanya’daki işveren tarafında staj yapacağınızı teyit edecek yazı.
  Başvuru sahibinin, güncel durumda Türkiye’de ne iş yaptığını gösteren belgeler ( okuyorsa öğrenci belgesi; çalışıyorsa iş sözleşmesi). Bu belgeler hem Türkçe hem de Almanca tercüme edilmiş şekilde ibraz edilmelidir.
  Almanya’da bulunacağı süre zarfı içinde masraflarını ne şekilde karşılayacağını gösteren belge.
 • Stajyerin aldığı burs, bursun miktarı ve bursu alacağı zaman çizelgesini gösteren belge

ÜNİVERSİTE ADAYLARI
Almanya, araştırma ve bilimin uluslararası boyutta etkin olmasını sağlamak, sürdürülebilir ve uzun vadeli iletişim ağlarının kurulması amacı ile nitelikli olan yabancı öğrencilerin Alman üniversitelerinde öğrenim görmeleri için hedefler oluşturmaktadır. Eğer kişi, Almanya’da üniversite öğrenimi görmekle ilgileniyorsa, bu öğrenimler hakkında yerinde bilgi sahibi olmak ve gereken şartları tamamlamak adına üniversite kabul belgesi olmadan da en fazla dokuz aylık bir süre zarfı için Almanya’da ikamet edebilir.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

Gerekli Evraklar

 • İkamet Yasası’nın 54. Maddesine ilişkin başvuru sahibi tarafından şahsen imzalanmış gerekli ek belge
 • Almanca dilinde eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ve başvuru sahibi kişi tarafından şahsen imzalanmış iki tane
 • Başvuru formu
 • Geçerli olan bir pasaport
 • İki adet vesikalık şeklinde fotoğraf
 • Ayrıntılı bir şekilde kaleme alınmış motivasyon yazısı
 • Eksiksiz ve detaylı olarak hazırlanmış liste biçiminde bir özgeçmiş
 • Dil bilgisinin yeterli olmasına dair belge; gerekli dil bilgisinin üniversiteye hazırlık programlarında öğrenileceğine dair dil kursu kayıt belgesi ya da dil kursunun ücretinin ödendiğine dair belge gibi belgeler
 • Nüfus kayıt örneği (Nüfus kayıt örneğinde yer alan “Düşünceler” bölümünün eksiksiz bir şekilde doldurulması gereklidir.)
 • SGK tarafından yapılan yurt dışı sağlık sigortası. (Bu belgenin teslim edilemediği hallerde seyahat sağlık sigortası yapılmış olduğuna dair belge)
 • Almanya’da ikamet etmek için planlanmış olan süre boyunca (en fazla 9 ay) geçim giderlerinin ne şekilde karşılanacağına ilişkin belge.
  Bu durumda aşağıdaki uygulamalardan bir tanesi seçilebilmektedir.
  • Almanya’da yer alan bloke hesap hizmeti verilmekte olan bir bankaya teminat ödenmesi gerekmektedir.
  • Eğitimler uzun vadeli ikametleri gerektirdiği için verilecek taahhütnameler de ödeme gücünün kanıtlandığına dair bir ifade taşımalıdır.
  • Öğrencinin ebeveynlerinin varlık ve gelir durumlarının son üç ayın maaş bordroları ve banka hesap dekontları ile beyan edilmesi gerekmektedir.
  • Öğrencinin kendisi ya da ebeveyni olmayan bir üçüncü şahsın gelir ve varlık beyanı gereklidir.

Vize başvurusu için 0850 241 99 10 numaralı hattımızdan bize ulaşmanız ya da BAŞVURU FORMUNU doldurmanız yeterlidir.

TÜRKİYE'DE İDATA OFİSLERİ: İSTANBUL (GAYRETTEPE-ALTUNİZADE) GAZİANTEP - ANTALYA- BURSA - TRABZON - İZMİR - ANKARA

İntegral Vize Randevu Dan.Hiz. Ltd.şti. nin İData,VFS Global, Fahri Konsolosluklarla ve Baş Konsolosluklarla hiçbir bağlantısı yoktur. Randevu ve Danışmanlık Hizmeti veren özel bir firmadır.

Ücretsiz Bilgi ve Destek Hattı

Tüm Vize ve Konsolosluk işlemleriniz için arayabilirsiniz!

0850 241 99 10

RANDEVU FORMU

randevu